fake cellini watchesYou have been driving with us every year since 1989 - but your life is determined by business in a hurry and above all by watches.

Інститут міста | ВИЩА ОСВІТА У ЛЬВОВІ СТАНОМ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК - Інститут міста
5 Травня 2018 | Освіта | Якість життя

ВИЩА ОСВІТА У ЛЬВОВІ СТАНОМ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Мета дослідження – виявити кількість студентів у закладах вищої освіти Львова та особливість розподілу випускників за напрями підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями; визначити частку іноземних студентів, які здобувають освіту у місті.


Запити отримані від: 25 ЗВО ІІІ-ІV та 43 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Основні результати дослідження:

  • Станом на 2011-2018 н.р. близько 111 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них: 81% студентів навчаються у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 19% – І-ІІ рівнів акредитації.
  • У структурі ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (24%, 2016 року 26%), на другому місці – інженерні спеціальності (16%, 2016 – 17%), а третю сходинку між собою розділили юридичні (13%, 2016 – 11%) та суспільні (12%, порівняно з 2016 роком, цей показник зріс вдвічі – 6%) спеціальності.
  • У структурі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (42%, 2016 – 36%), друге – економічні спеціальності (13%, упродовж року показник з 7% зріс майже вдвічі), а третє – готельно-ресторанна справа та туризм (10%, що вдвічі менше, ніж 2016 – 22%).
  • Серед випускників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 46% осіб стали магістрами та спеціалістами, а 54%– бакалаврами.
  • Кількість іноземних студентів у місті становить 1560 осіб (це майже 2% від загальної кількості студентів у ЗВО III-IV рівнів акредитації). Загалом у Львові навчаються іноземні студенти з 67 країн світу. Найбільше у місті студентів з Єгипту (20%, що на 5% більше, ніж торік), Республіки Польщі (15%), Федеративної Республіки Нігерії (10%), Королівства Марокко (7%).

Дослідження проведене в рамках моніторингу показників реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року за методологією КУ Інституту міста.

Цьогорічні дані демонструють, що станом на 2017-2018 навчальний рік заклади вищої освіти Львова І-ІІ рівнів акредитації не набули популярності у виборі абітурієнтів (частка студентів (учнів) зменшилась майже на 25%, водночас як у ЗВО  ІІІ-ІV рівнів акредитації це зменшення сягнуло до 3%). По-друге, згідно з даними Головне управління статистики у Львівській області​, кількість прибулих до Львова з інших регіонів України, порівняно з 2016 роком, дещо зменшилась. Також, відповідно до Державна служба статистики України​, станом на 1999-2002 рр. припадає найменша кількість народжених дітей, зокрема 2001 року рівень народжуваності досягнув найнижчого рівня. Таким чином, ці фактори певною мірою вплинули на скорочення кількості студентів у місті, – зазначила соціолог Інституту міста, Тетяна Приходько.

Фото обкладинки: Анастасія Кілар