7 Вересня 2021

Дослідження: Вища освіта у Львові. 2020-2021 н.р.

Упродовж останніх років Львів розвиває себе як освітній центр, а показник кількості студентів є одним із індикаторів моніторингу Комплексної стратегії Львова. Станом на 2013 рік у Львові навчалось близько 128 тис. студентів/ок, що становило 17% від наявного населення Львова. Проте з того часу відбулась низка змін: як локальних, так і національних. А останній рік важливий ще й таким фактором як пандемія COVID- 19. Інститут міста дослідив якою є ситуація із кількістю студентів/ок ЗВО у Львові упродовж 2020-2021 навчального року та презентує свої напрацювання.

Методологія дослідження

Тип дослідження: аналітичне. Метод збору інформації: офіційні листи-запити. База дослідження: 65 закладів вищої освіти І-IV рівнів акредитації Львова, що внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Перелік ЗВО також був перевірений на вичерпність інституцій.

Основні результати дослідження

01. Загальна ситуація

1.1. Кожен восьмий/а у Львові – студент/ка. Їхня частка становить 13,2% від наявного населення Львова.

1.2. Упродовж останніх шести років простежується тренд до зменшення кількості студентів/ок, які навчаються у ЗВО І-IV рівнів акредитації у Львові. Порівняно із 2019-2020 н.р., їхня частка зменшилась на 5%. Серед об’єктивних факторів, що могли вплинути на зменшення кількості студентів/ок, є: 1) інституційні зміни (упродовж пандемії 5 ЗВО Львова припинили свою діяльність, а 2 – інтегрувалися у структуру одного коледжу); 2) національний тренд (відповідно до даних Держстату, із 2014-2015 н.р. зменшується кількість студентів/ок в Україні); 3) зменшення показника явки учасників/ць ЗНО (із 79,5% (2019р.) до 73,5% (2020р.), згідно із даними УЦОЯО). Серед суб’єктивних факторів можливе обмеження мобільності абітурієнтів/ок до інших регіонів України через коронакризу.

1.3. Станом на 2020-2021 н.р. у Львові навчається 104,5 тис. студентів/ок. Із них: 83,3 тис. осіб навчається у ЗВО III-IV рівнів акредитації, а 21,2 тис. осіб – у ЗВО I-IІ рівнів акредитації. Відсоткове співвідношення становить 80% перших до 20% других.

1.4. Гендерний розподіл у вищій освіті являє 51% жінок до 49% чоловіків.

02. Напрями навчання

2.1. Структура освітніх напрямів відрізняється від рівня акредитації закладу вищої освіти. Так, у ЗВО I-IІ р/а найбільша кількість випускників/ць представлена у інженерній (38%), суспільній (15%) та медичній (11%) спеціальностях. У ЗВО III-IV р/а наявний більш збалансований розподіл: першу сходинку посідають економічні спеціальності (18%), а другу – між собою розділяють аж 3 напрями: інженерні (14%), гуманітарні (13%) та суспільні (13%) спеціальності.

2.2. У часовому діапазоні наявні певні зміни у галузях, які представляють випускники/ці львівських ЗВО. Порівняно із 2019-2020 н.р., за останній навчальний рік у ЗВО I-IІ р/а зменшилась кількість осіб за економічними (із 12% до 7%) та медичними (із 18% до 11%) напрямами. Водночас зросла кількість випускників/ць у суспільній галузі (від 4% до 15%).

2.3. Не оминулось і без змін в структурі ЗВО III-IV р/а. Порівнюючи дані із 2019-2020 н.р., спостерігаємо, що випускників/ць за економічним напрямом стало менше (із 22% до 18%), водночас збільшилась кількість випускників/ць за гуманітарним напрямом (із 7% до 13%).

03.Іноземні студенти/ки у ЗВО Львова

3.1. Щороку Львів стає все більш привабливим для іноземних студентів/ок та вперше, станом на 2020-2021 н.р., їхня частка перевищила поріг у 2% від загальної кількості студентства у ЗВО III-IV р/а (1 958 осіб).

3.2. Географічно іноземні студенти представляють 65 країн світу. Найбільше студентів/ок є із Індії (39,5%), Єгипту (11,4%), Польщі (9,7%), Нігерії (5,3%), Лівану (4,7%) та інші.

3.3. Іноземних студентів/ок переважно приваблюють 2 освітні осередки: ЛНМУ ім. Д. Галицького (74%) та НУ «ЛП» (11%).

Фото Анастасії Кілар