17 Лютого 2017 | Культура

Стратегія розвитку культури Львова до 2025 р.

Мета Стратегії розвитку культури полягає у визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які забезпечать оптимально сприятливі та ефективні умови для духовного, естетичного, соціального розвитку кожної людини зокрема і міської громади в цілому шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в місті.

У Львові мусить бути чіткий, дієвий та творчий довготривалий план дій – загальноміська стратегія розвитку культури:

  • Стратегія, що буде давати розуміння про наявні міські культурні ресурси та їхнє ефективне використання, про бачення мешканців щодо власних культурних потреб, про довгострокові цілі, про основні проблеми галузі та можливі шляхи їх вирішення.
  • Стратегія, яка дасть чіткі орієнтири, які кошти щорічно виділятимуться в бюджеті «на культуру», за якими процедурами вони розподілятимуться, які пріоритети і зацікавлення є у громади, до чого потрібно прагнути і як діяти, щоб розвиватись.
  • Стратегія, що буде корисною для кожного мешканця – щоб в процесі її реалізації були створені умови, які якнайкраще відповідатимуть активному волевиявленню громадян щодо їхніх культурних потреб.

В відповідних розділах, присвячених місії та візії, описано ідеологію і загальне бачення розвитку культури міста до 2025 р. Наступним логічним кроком повинно бути визначення пріоритетних напрямків дій, концентрація на яких дасть максимальний ефект в реалізації поставленої мети. При визначенні пріоритетів ми орієнтувалися на найбільш нагальні потреби усіх зацікавлених сторін і громади зокрема та аналізували досвід різних європейських міст. Важливим є те, що при розробці не обиралися окремі сфери культури як пріоритети, а було виділено загальні підходи для розвитку усіх сфер культурного життя міста.

Додаткова інформація

Період реалізації: 2017-2025 рр.

Розробник: Інститут міста та робоча група експертів із залученням діячів культури, влади, громадськості, бізнесу та освіти

Виконавець: Інститут міста та підрозділи Львівської міської ради


Завантажити додатки: 

Стратегія розвитку культури Львова до 2025 р.