Друкувати цю сторінку
Стратегічне містопланування: що це таке (на прикладах)
30 вересня 2019 Новини

Стратегічне містопланування: що це таке (на прикладах)

У межах City Makers’ Course Lviv директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев і Сільке Вейндер ━ професорка, викладачка урбаністики та містопланування Бранденбурзького технічного університету провели подію «Мистецтво стратегічного планування», на якому поділилися своїм досвідом стратегічного містопланування.

Олександр Кобзарев спочатку розказав про різні види і підходи до стратегії і визначив фактори успіху дієвої стратегії:

- дає бажані результати

- скоріше проста, ніж складна

- скоріше коротка, ніж довга

 

На прикладі Комплексної стратегії розвитку Львова директор Інституту міста продемонстрував як будувати дієву стратегію.

Якщо схематично уявити Комплексну стратегію Львова, то вона виглядатиме так:

Місія ━ Візія ━ Пріоритети

Для Львова пріоритети розвитку на найближчі роки виглядають так:

- це місто, в якому комфортно жити, навчатись і працювати (програма сталого енергетичного розвитку)

- воно має розвинуту конкурентоздатну та інноваційну економіку (стратегія підвищення конкурентоспроможності)

- є містом традицій, знань, культури, туризму та спорту (стратегія розвитку культури 2025)

для втілення пріоритетів також варто враховувати:

- Генеральний план розвитку Львова

- Інтегровану концепцію розвитку центральної частини Львова

 

Інший приклад стратегічного планування навела Сільке Вейндер, яка повідомила про причини перегляду Лейпцизької Хартії 2007 і які акценти вибрані для Лейпцизької Хартії 2020.

Лейпцизька Хартія 2007 мала два ключові повідомлення.

1. Політики та стратегії з інтегрованого розвитку міст:

- координування секторальних політик в містах та для міст (місто-регіон, агломерація); 

- посилення ролі та партисипація мешканців;

- балансування економічних, соціальних та екологічних інтересів;

- координування публічних та приватних інвестицій;

- посилення координування між містом та регіоном.

У сфері розробки Стратегій дій:

високоякісні громадські простори; 

інфраструктурні мережі та енергоефективність; 

проактивні інновації та навчальні політики

2. Акцент на занедбані громади в контексті міста в цілому:

- стимулювати створення стратегій для оновлення природного довкілля

- посилення місцевої економіки та місцевого ринку праці

- активізація навчання та тренінгових політик для дітей та молодих людей

- промоція ефективного та доступного міського транспорту

 

Але за дванадцять років реалізації Хартії виникли причини, через які її необхідно було переглянути через:

- ефект глобальних трендів та викликів все більше проявляється на місцевому рівні

(кліматичні зміни, дефіцит ресурсів, міграційні потоки і т.д.)

- ризик нових проявів соціальної, економічної та природної нерівностей у містах та регіонах

- міські трансформації можуть зменшити негативний ефект та підвищити життєздатність міст

(диджіталізація, нова економіка, відновлювана енергія, стала мобільність)

- інтеграція існуючих політичних процесів у Лейпцизьку Хартію

(Стратегія сталого розвитку 2030, Цілі сталого розвитку, Нова агенда розвитку міст ЄС)

- посилення рамкових умов для міського розвитку на всіх рівнях (ЄС ━ національний ━ регіональний ━ міський ━ громади міст)

 

Тож Головні елементи Лейпцизької Хартії 2020

А. Преамбула: Причини оновлення

В. Європейське місто як спільна основа

Точка відліку: Збереження цінностей „Європейського міста“! 

3-4 загальні виміри сталості європейських міст

5 робочих принципів Лейпцизької Хартії

С. Посилення міст

Посилення міського управління в інтересах громадськості

Забезпечення адекватних політик та фінансових ресурсів для міст (Urban proof)

 

Нагадуємо, що минулого разу City Makers' Course Lviv проводили подію щодо залучення громадськості у процес містопланування.