17 February 2017 | Financial development

Стратегічний план залучення інвестицій Львова до 2020 р.

Метою цієї стратегії є залучення нових інвестицій у бізнес м. Львова.

Територіальні громади як основ­ний фактор успіху в реалізації інвестиційних стра­ тегій, націлених на розширення або приваблення комерційних та промислових підприємств, зазвичай, визначають низку ключових компонентів своїх пла­ нів щодо залучення інвестицій на основі сили гро­ мади, оптимізації її ресурсів, розвитку зв’язків між
ланцюжками постачання, формування кластерів та використання відповідного синергетичного ефекту, постійних інновацій та підвищення продуктивності, інвестування у людський капітал.

План спрямований на місцевий економічний роз­ виток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки че­рез стимулювання інвестицій у нові та наявні під­приємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспромож­ності міста у порівнянні з іншими містами та регіо­ нами України.

У процесі актуалізації Стратегічного плану фахів­ці проекту “Місцевий економічний розвиток міст України” (Проект МЕРМ) здійснювали методичне за­безпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультацій­ них послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування.

Завдання:

 • Залучення інвестицій на основі сили громади.
 • Постійні інновації та підвищення продуктивності.
 • Розширення числа та різноманіття робочих місць.
 • Економічна диверсифікація та
  підвищення доходів громадян

Результати:

 • Рівень прямих іноземних інвестицій на 1 мешканця – 1004 долари США (станом на 2015 рік)
 • Втілюється проект «Індустріальний парк Рясне-2» (зареєстровано в Мінекономіки і обрано управляючу компанію)
 • Проведено дослідження і обрано 2 нових кластери
 • Створено сайт комунального майна http://mayno.lviv.ua/
 • Розроблено інвестиційний сайт міста http://investinlviv.com/
 • Львів презентується на інвестиційних виставках (МІРІМ Канни тощо)
 • Регулярно проводяться навчання львівських експортноорієнтованих підприємств

Додаткова інформація

Період реалізації: 2009-2020 рр.

Розробник: Експерти проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Виконавець: Інститут міста та підрозділи Львівської міської ради


Завантажити додатки: 

Брошура про Стратегію

Повний текст Стратегії